WordPress 4.0 „Benny” wydany

WordPress 4.0 „Benny” wydany

4 września 2014r wydany został WordPress 4.0 „Benny”, nazwany na cześć muzyka jazzowego Bennego Goodmana.

Wizualnie trochę się zmieniło, m.in:

 • rozszerzanie się edytora podczas edycji;
 • stały pasek narzędzi w edytorze podczas przewijania okna;
 • przyjazne dla użytkownika przeglądanie wszystkich wysłanych mediów;
 • nowy układ pozwalający łatwo wyszukiwać i instalować wtyczki.

Dodatkowo wprowadzono szereg innych zmian, w szczególności:

 • podgląd obrazu obsługuję teraz pliki BMP;
 • podgląd załączanej treści w oknie edycji;
 • colorpicker został przywrócony do edycji w trybie wizualnym;
 • zmieniony został domyślny układ multimediów;
 • ulepszono obsługę mediów na małych ekranach (wbudowane filmy teraz reagują prawidłowo);
 • komentarze w koszu mogą zostać oznaczane jako spam;
 • dodanie menu wyboru języka jako pierwszej opcji podczas instalacji;
 • dodano obsługę plików z rozszerzeniem MP4 w trybie pracy multisite.

Wśród błędów, które zostały usunięte znalazły się przede wszystkim:

 • naprawiono problem z brakiem informacji o nieobsługiwanym typie plików;
 • naprawiono problem z rozwijanym menu na małych ekranach;
 • naprawiono funkcje get_the_ID(), która nie zawsze pobierała prawidłowy ID;
 • naprawiono podświetlanie aktualnie odtwarzanego utworu na liście utworów;
 • naprawiono działanie funkcji get_the_excerpt(), która teraz zawsze w pierwszej kolejności sprawdza $post->post_excerpt;
 • naprawiono buforowanie załączanych treści.

Dodano również kilka nowych klas i funkcji, a także zaktualizowano, zoptymalizowano kilka istniejących.

Jako nieaktualne oznaczone są następujące funkcje:

 • get_all_category_ids() – zamiast niej należy używać get_terms();
 • like_escape() – zamiast niej należy używać wpdb::esc_like();
 • url_is_accessable_via_ssl();

Zrezygnowano również ze stałych: WPLANG i FORCE_SSL_LOGIN, ta druga została zastąpiona FORCE_SSL_ADMIN.